Strandet nævnes første gang i skriftlige kilder i 1493. I 1630 erhvervede den driftige adels- og købmand Hans Lindenov, som også købte Ørslev Kloster i 1639, det meste af Strandet, i 1636 resten.  Købet af Ørslev Kloster fra Anders Lindenov, der i modsætning til Hans Lindenov økonomisk kørte på pumperne, betød ca. 100 års fællesejere af Strandet og Ørslev Kloster.   I 1642 overtog Hans Lindenovs datter Christence Lindenov de to gårde. Den yderst velhavende Christence Lindenov boede det meste af tiden på Ørslev Kloster. Den sidste fælles ejer sammen med Ørslev Kloster var Hans Henrik Jørgensen, der i 1777 solgte Ørslev Kloster men beholdt Strandet.

Med matriklen i 1688 får vi nogen viden om driftsforholdene på Strandet. Der var 108 tdr. l. jord af middel til ringe dyrkningsværdi. Desuden var der engarealer ned til Hjarbæk Fjord af god kvalitet. Alt i alt blev Strandet sat til 19 tdr. htk.

Henrik Jørgensen til Ørslev Kloster solgte i 1777 Ørslev Kloster og beholdt Strandet. I 1759 havde Pierre La Cour, fransklærer for Frederik de Berregaard d. yngre, overtaget forpagtningen af Strandet. Henrik Jørgensen overtog sikkert selv driften ved La Cours død i 1775. Under Henrik Jørgensens enke og nye mand gik det noget tilbage med Strandet. M. P. Richter til Ørslev Kloster købte i 1796 Strandet, hvorefter der var en lang række frasalg og skiftende ejere i løbet af 1800-tallet og op til i dag, hvor lidt forældede oplysninger angiver, at der skulle være 205 tdr. l. ager og eng, velsagtens stadig af varierende kvalitet. 

   
Arrangementer 2024:
Generalforsamling 2024Mandag 13. maj kl. 19.30 Lensmandsstuen, Byarkivet.
Afholdte arrangementer
   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening