Rydhave Slot
Rydhave Slot har en lang og glorværdig historie og mange af de gamle kendte adelsslægter har haft deres virke på stedet.
Bygningen af slottet begyndte omkring år 1300. Siden er der bygget til og ikke mindst ombygget utallige gange.
I 1300-1400-tallet kendes Rydhave stort set ikke bygningsmæssigt, har formentlig været en mindre gård, del af det større herresæde Landting med fælles ejere indtil Landting i 1800-tallet blev nedrevet, samtidig med at Rydhave oplevede en bygningsmæssig opblomnstring.
Maleri af Rasmus Kruse, Landting o. 1840, før denne smukke herregård blev revet ned. Tilbage er kun dele af voldstedet. 1855-56 opførtes det nuværende stuehus, herunder.
Den ældste del af det nuværende Ryhave fra o. 1500 er den vestre del, nederste del af tårnet, bygget i kampesten. Der er her fundet spor af en vindeltrappe til kælderen og kalkdekorationer fra 1530'erne.
Hovedfløjen, den østre del blev bygget i 1550, muligvis ombygget i 1656 (Malte Sehesteds våbentavle med årstallet) og 1794. Det nuværende udseende fik hovedbygningen ved G. C. Rabens ombygning i 1864.
Nationalmuseet har foretaget undersøgelser i 1956. Den først kendte ejer var grev Albert Albertsen Eberstein som nævnes i en sag om nogle oprørske bønder fra 1314 ved Viborg Landsting. Han havde to sønner, Albert og Ludvig Albertsen von Eberstein, Ludvig ejer af Landting Herefter fulgte andre af samme slægt, også som ejere af Landting, der ligeledes kan dateres til 1300-tallet. Senere nævnes ejere af slægten Banner og Gyldenstjerne. I 1486 erhvervede en Rosenkrantz Rydhave ved et giftermål. Den kendte og ulykkelige kvinde Birgitte Rosenkrantz var af denne slægt. Hun blev gift med Niels Kaas til Tårupgård, men endte som bekendt med at miste hovedet i 1603 efter en dom for blodskam - en affære med nevøen, Gjord Kaas, til hendes afdøde mand. Også Gjord Kaas blev i 1615 fanget i udlandet og henrettet.
Rosenkrantzerne blev senere afløst af slægten Sehested. I 1825 blev Rydhave købt af Viborg Stift og 1828 solgt til nordmanden Peter Bracht. Herefter fulgte C.V.A. Christensen som hurtigt solgte stedet videre til lensgreve dr.phil. Gregers Christian Raben fra Aalholm på Lolland. Han fik tilnavnet ”den gale greve”, vel mest for sine mange ideer, som fx opdræt af importerede avlsfrøer fra Frankrig, men også opdyrkning af hede. Han var velstående og brugte mange penge på at istandsætte Rydhave i den herskabelige, historistiske herregårdsstil, som vi kender i dag. I 1873 blev gården solgt til den sidste adelsmand på Rydhave grev F.V.F. Danneskjold- Samsøe. I 1911 solgte hans enke gården til udstykning.
Under besættelsen holdt en modstandsgruppe til på egnen og der blev nedkastet våben, som blev nedgravet omkring Rydhave. I 1956 blev Rydhave taget i brug som ungdomsskole.
   
Arrangementer 2024:
Generalforsamling 2024Mandag 13. maj kl. 19.30 Lensmandsstuen, Byarkivet.
Afholdte arrangementer
   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening