De første ejere af Jungetgård har været slægten Skeel, der omtales fra o. 1400.
Man kan endnu se rester af Herman Skeels byggeri fra 1548, den vinkelformede hovedbygning med de kamtakkede gavle.
Der er et stokværk med og et uden kælder. Hovedbygningens vestfløj fra 1781 blev ved en istandsættelse i 1924 nedrevet.
En af Skeel ejerne, Albret Skeel var en formentlig ganske udmærket administrator, men et overordentlig hidsigt gemyt. Blev han vred, gik han over til våbenledsaget håndgribeligheder, og han blev i 1609 dømt til døden for at have stukket en modpart ned under et retsmøde. Og dette var blot en enkelt ud af flere lignende sager.
I midten af 1600-tallet nåede Jungetgård sin største udstrækning, 530 tdr. htk. bøndergods under Hans Steensen Bille, heraf hovedgårdens 48 tdr. htk.
Som stort set alle andre herregårde blev Jungetgård udstykket fra starten af 1900-tallet, hvorunder også avlsbygningerne blev revet ned.
  
   
Arrangementer 2024:
Afholdte arrangementer
   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening