2024

2023

Lørdag den 11. november kl. 10.00-13.00 inviterer Skive Byarkiv indenfor på Gammel Skivehus i anledning af Arkivernes Dag.

 

Arrangementet starter med rundvisning kl. 10.00, hvor man kan høre mere om Gammel Skivehus’ historie tilbage til 1400-tallet.

 

Mød også arkivets frivillige medarbejdere og hør om deres arbejde med at gøre historiske fotos tilgængelige på Arkiv.dk.

 

Der kan læses mere om arrangementet her: https://www.skivebyarkiv.dk/rundvisning-arkivernes-dag-2023/

 

Med venlig hilsen

Kristian Buhl Thomsen
Byarkivar / museumsinspektør

 

 

Det tidligere Skivehus fik først med justitsråd Chr. Langes udflytning af herresædets ladegård til Ny Skivehus 1792-94 betegnelsen Gammel Skivehus

Ny Skivehus gik fallit 1817 og blev udstykket i parceller 1901. 

Hotel Skivehus har stadig Palæbygningen. 

Resten af Skivehus, undtaget Annexet er blevet til Skive Byarkiv. 

Indvielse af nyrestaureret Skivehus
blev afholdt 29. april 2022 kl. 13-16. Historisk Samfund for Skive og Omegn bidrog med den historiske baggrundsorientering.
 
Stubber Kloster foredrag 12. januar 2023 kl. 19, AOF Hjalmar Kjems Alle 4, 7800 Skive
Foredrag om studedrift på Kærgaardsholm 23. sept. Afholdt 23. sept.
 
Vor Frue Kirke 13. okt. 2022, kalkmalerierne
Foredrag den 7. marts 2022 kl. 19.00 Skive Museum, Havnevej 14, 7800 Skive ved tidl. lærer, leder af Spøttrup Lokalhistoriske arkiv, Ib Svenningsen.

Drengene på Livø

Pigerne på Sprogø

Foredrag den 7. april kl. 19.00 på museet på Havnevej 14, Skive ved historiker Carsten Egø Nielsen, Slagelse.
Onsdag aften på Skive Museum
Er ikke opdateret af Museum Salling, Skive Museum
Årskort for medlemmer, der har betalt kontingent er udsendt ultimo maj 21.

Foredrag af cand.mag. Hanne Sejersen om Johannes V. Jensens roman ”Kongens Fald”.

Romanen er en dramatisk og poetisk fortælling om magtkampe og skæbner på Kong Christian d. 2.s tid med hovedfiguren Mikkel Thøgersen som omdrejningspunkt. Det nærmest uovertrufne sprog er fuld af kreativ fortælleglæde, fremstillingen er genremæssigt mangfoldig, og indholdet på samme tid brutalt og stemningsmættet.

Torsdag den 24. oktober 2019, kl. 19.00 på Skive Museum med indgang fra Havnevej 14C.  

Tilmelding til Gunhild Olesen Møller, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest den 21. okt. Pris for deltagelse er 50 kr. for medlemmer af foreningen og 75 kr. for ikke-medlemmer.  
        
       
Johs. V. Jensens historiske roman Kongens Fald, udgivet 1900-01 har to hovedpersoner, den fiktive Mikkel Thøgersen og kong Christian 2., som hver på deres måde - og vel som repræsentanter for land og folk - symboliserer et fald og et forfald.
Maleriet med Carl Blochs nationalromantiske fremstilling af den hvileløse Christian 2. sammen med Mikkel Thøgersen i baggrunden har sit motiv fra Christian 2. i fangenskab på Sønderborg Slot 1531-49, hvor Mikkel Thøgersen var med som kongens tjener og medfange efter nedkæmpelsen af bondeoprøret under Skipper Clement. Bloch kunne dog ikke vide, at Johs. V. Jensen ville kalde Chr. 2.'s tjener Mikkel Thøgersen.
Efter Sønderborg levede Christian 2. i Kalundborg indtil sin død i 1559. Afsættelsen som konge og fangeskabet var den del af det menneskelige og nationale forfald, som Christian 2. i Johs. V. Jensens roman repræsenterer.
Christian 2.  blev født i 1481 som søn af kong Hans. Han var regent i Danmark og Norge fra 1513-1523 og i Sverige fra 1520-1523. Som en konsekvens af Det Stockholmske Blodbad 8.-9. nov. 1520, hvor han henrettede 82 af sine adelige modstandere, tog han magten over Sverige. Men den hårdhændede måde,han fik magten på, gjorde også, at han senere i 1523 i Danmark blev afsat af sine adelige magthavere i Rigsrådet, som især hæftede sig ved det økonomiske og politiske tab, som aktionen havde skabt i forhold til Sverige.
Landsknægten, voldtægtsmanden og den fallerede teologistuderende Mikkel Thøgersen var bondesøn fra Himmerland, Johs. V. Jensens barndomsland. Mikkel fik som andre boglige bondesønner mulighed for at studere teologi i København i slutningen af 1400-tallet. Mikkel Thøgersen er præget af selvreflektion og tvivl på egen identitet. Det har han til fælles med kongen, hvis tvivl og mangel på beslutsomhed malende beskrives i romanen med den nat, hvor han bliver afsat og fortvivlet sejler frem og tilbage mellem Snoghøj og Middelfart – ude af stand til at bestemme, om han skal overbevise stænderforsamlingen om sine lederegenskaber med ord eller magt.
I et lidt længere nationalt perspektiv kan de i romanen beskrevne - og historiske - begivenheder omkring 1500 ses som begyndelsen til landets forfaldshistorie med perspektiv til tabet af Sønderjylland i 1864. Det er Johs. V. Jensens umiddelbare historiske erfaring.
Også på lidt længere sigt kan man historisk pege på, at Christian 2. var forud for sin tid i den sympati for bønder og byens borgerskab, som med reformationen i 1536 og enevælden i 1660 svækkede først kirkens, senere adelens magt.

 
 
 
 
 
 
 
 

Besøg på Skive Kaserne, Sdr. Boulevard 15, Skive

for at se Ingeniørtroppernes Samling

Torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00

Der er rundvisning med efterfølgende kaffe, som kasernen giver.
Tilmelding til Birger Gudmandsen på tlf. 21975568 eller på Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest den 21. sept.
Pris for deltagelse er 25 kr. pr. person for alle.  
 
   
Søndag den 28. april 2019 kl. 13.30

Besøg hos Skive Marineforening og Fiskehusene på Fjordvej med efterfølgende ordinær generalforsamling.

Program for eftermiddagen:
13.30       Ankomst til Fjordvej 39, Skive (Marineforeningens P-plads)
13.40       Rundvisning i små hold hos beboerne i Fiskehusene
14.15       Samling i Marineforeningens lokaler
14.30       Marineforeningens historie v/Jørgen Justesen
15.00       Kaffe og wienerbrød
15.30       Bådebyggeriets historie v/Kåre Weber
15.40       Fiskehusenes historie v/Jørgen Skytte Jørgensen
15.50       Orientering fra Skive Museum v/museumschef Inger Kjær Kristensen
16.00       Afslutning
16.05       Ordinær generalforsamling i Skive Kulturhistoriske Museumsforening.
                Dagsorden iflg. vedtægterne, hvor er forslag til vedtægtsændringer.
 
Pris for hele dagens deltagelse: 50 kr. pr. person. Tilmelding er nødvendig til Leo Bisgaard Andersen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller SMS på 20328494.
Max. antal deltagere for denne eftermiddag er 45 personer.
Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer + andre interesserede.
 

Et besøg på Hancock Bryggerierne den 13. marts 2019 kl. 19.00.

Af hensyn til bryggeriet er der tilmelding til Leo Bisgaard Andersen på tlf. 2032 8494 – eller på mail:
BEMÆRK: Der er kun adgang for 30 personer i alt, hvorfor tilmelding er absolut nødvendig! Tilmelding sker efter
”Først-til-mølle-princippet”.

 

Onsdag d. 27. marts 2019 på Skive Bibliotek,

Multirummet, kl. 19-22

har vi et arrangement med fokus på 
 

Johannes V. Jensen

Jeppe Aakjær

Himmerlandshistorier 
 
Bondens Søn, Af gammel Jehannes hans Bivelshistaarri,
Arbejdets Glæde, Vadmelsfolk 
 
,To eksperter i de to lokale digteres forfatterskab giver deres bud på, hvordan vi med deres værker i hånden måske kan få indsigt i:

Dagligdag og samværsformer, traditioner og tankegange, mentaliteten i Fjends, Salling og Himmerland i tiden omkring det moderne gennembrud.  

Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier 

Jeppe Aakjærs  Bondens Søn, Af gammel Jehannes hans Bivelshistaarri, Arbejdets Glæde, Vadmelsfolk

Fortolket og præsenteret af  

Lektor emeritus Per Dahl, Aarhus Universitet, er mag. art. i nordisk litteratur og har siden sin embedseksamen været ansat ved Aarhus Universitet i litteraturhistorie.  Har udgivelser over et bredt felt i dansk litteraturhistorie.  
Har sammen med andre været medudgiver af Johannes V. Jensen, Himmerlandshistorier, bind, 1-2, 2018 og af  Johannes V. Jensen, Samlede Digte, bind 1-2, 2006. 
Per Dahl og Aa. Jørgensen har desuden medvirket ved tilrettelægningen af dele af Johs. V. Jensen Museets udstilling i Farsø. 
I bind 2 om Himmerlandshistorier, efterordet har Per Dahl en samlet perspektivering af Himmerlandshistorier
Knud Peder Jensen er uddannet historiker på Aarhus Universitet.
Speciale i og forkærlighed for Jeppe Aakjær.
Tidligere lærer på Askov Højskole.
Flyttede 1998 til Fur, hvor bogen  ”Jeppe Aakjær – et moderne livs fortælling” blev skrevet.
Knud Peder Jensen præsenterer sig selv og sine aktiviteter på Fur på FuFo.
Pris for deltagelse: 50 kr. pr. person for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding til Johan Nielsen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller SMS på 61 37 34 97. Tilmelding senest 20. marts.

Da Skiveegnen blev moderne

Glyngøre Kulturstation 

Foreningen har søndag d. 28. okt. fra kl. 15 et lille søndagsarrangement omkring Gl. Skivehus.

                                  

Arrangementet afholdes med venlig deltagelse fra Hotel Skivehus.

Med beslutningen i Skive Byråd omkring resterne af det historiske Gl. Skivehus skulle der nu være begrundet håb om, at borgkælderen fra begyndelsen af 1400-tallet, Parshergs bindingsværksbygning fra 1719 og Palæbygningen fra 1866, 1893-95 fortsat og i restaureret form kan stå som byens fremmeste vartegn.

Dagens program, Fra Skivegård til Skivehus

1. Den historiske baggrund.

2. Bindingsværkslængen, Verner Parsbergs bidrag til Skivehus

3. Palæbygningen, v. hotelchef Lisbeth thor Straten.

Der serveres kaffe og brød på hotellet.

Pris 100 kr. 

 
 

 "Efter Isen"

Tirsdag 4. september kl. 19:30

En aften på Skive Bibliotek med Skive Kulturhistorise Museumsforening

omkring den nyligt udgivne naturparkbog

"Efter Isen - Liv og landskab fra Skive Fjord til Venø Bugt"

 

Forlaget Vestenvind, kr. 350

Initiativtager Torben From fortæller om bogens indhold og ide

Naturfotograf Jens Kristian Kjærgaard beretter om sit billedarbejde.

 
 

Alle er velkomne.

Entre kr. 50 (30 for medlemmer). Småkager i pausen – kaffe/te medbringes.

Bogen vil kunne købes på stedet.

Besøg på Herregården Bustrup

Herregården Bustrup, gouache af Rasmus Henrik Kruse, 1840.

 

Onsdag den 22. august har Skive Kulturhistoriske Museumsforening aftalt et aftenbesøg, kl. 19, på Herregården Bustrup. Sdr. Lemvej 3. 7860 Spøttrup.
Stedets historie går langt tilbage, og det vil stedets dygtige, historiekyndige, Erling Grønlund, sætte os ind i.
Historien kan spores tilbage til 1400 tallet, og dengang sad den kendte slægt Krabbe på stedet.
Der blev bygget i år 1521, men allerede i år 1534 blev gården nedbrændt i borgerkrigen, Grevens Fejde. En skæbne, der også overgik mange andre herregårde.
Den blev efterfølgende genopført. Den nuværende trefløjede hovedbygning er fra 1766 og opført af Peder Skow.
Nok en gang var der ildløs og avlsbygningerne brændte.
I 1910 blev Bustrup udstykket.
Bustrup blev herefter optagelseshjem og midt i 1970-erne blev Bustrup købt af Tvinds lærergruppe.
Stedet drives i dag som et opholdssted og en dagskole for børn og unge.
Desuden er der indrettet et galleri i en af de tidligere avlsbygninger. Der er tre årlige udstillinger.
For nogle år siden var der et maleri af Bustrup til salg og her ydede Skive Kulturhistoriske Museumsforening en hjælp til museet med at anskaffe maleriet.
I bedes selv medbringe kaffe. Der opkræves en lille entré.
Tilmelding på mail til fmd. Gunhild Olesen Møller senest 17, august. E-mail gunhildom@gmail com.
 

Besøg på Ørslev Kloster Arbejdsrefugium, Hejlskovvej 15, 7840 Højslev 

Tirsdag den 8. maj 2018, kl. 19.00

Tilmelding senest fredag den 4. maj til Gunhild Olesen Møller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Guidet rundvisning til bl.a. udgravningerne i kælderen og i kirken.
Efter rundvisningen kan man indtage medbragt kaffe i et havehus, evt. hvis dårligt vejr i kælderens folkestue.
Prisen for deltagelse vil være 30 kr. for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer af foreningen, som vil blive opkrævet under kaffedrikningen.
 

 Generalforsamling 2018

Mandag den 30. april 2018 kl. 19.00 på Skive Bibliotek.

Program for generalforsamlingen udsendes særskilt.
Museumsinspektør Inger Kjær kristensen fortæller om status for museumnsbyggeriet og planen for indflytningen i de nye og nyrenoverede lokaler på Havnevej.
Nye medlemskort bliver udleveret til medlemmer, der møder op på generalforsamlingen.
 
    

  Efter Isen

Den 4. september 2018, kl. 19.30 på Skive Bibliotek

Torben From fortæller om bogen "Efter Isen", der udkom i november  2017, rigt illustreret af Jens Kristioan Kjærsgaards naturfotos, Finn Haves og Henrik Schell Andersens malerier samt Knud Sørensens digte.
Bogen, der er på 264 sider, er en fotografisk og kunstnerisk fortælling om landskab omkring Flynderskø og Stubbegaard Sø, Karup Aa og Sønderlem Vig.    
 
 
Kunst, arkitektur og historie i
Thyborøn, Thorsminde og Videbæk
Bustur søndag d 29. oktober 2017
 
 
Rakkerne i Rønbjerg
Foredrag ved Svend Laustsen.

Torsdag d. 5. oktober kl. 19.30 på Skive Bibliotek .
Entre: 30 kr., kaffe 20 kr.
Tilmelding til Erik Krogh Kristensen, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , tlf. 97571791 og 51297201
Venlig Hilsen
Skive Kulturhistoriske Museumsforening

 
Rydhave Slot
Mandag den 14. august kl. 19.00
er Skive Kulturhistoriske Museumsforening inviteret til at besøge Rydhave Slot.
Stedet fungere i dag som efterskole, så modsat mange andre gamle slotte og herregårde er der masser af liv på stedet. Lærer Allan Juul vil fortælle om stedet og dets historie.
Rydhave Slot har en lang og glorværdig historie og mange af de gamle kendte adelsslægter har haft deres virke på stedet.
Bygningen af slottet begyndte omkring år 1300. Siden er der bygget til og ikke mindst ombygget utallige gange.
I 1300-1400-tallet kendes Rydhave stort set ikke bygningsmæssigt, har formentlig været en mindre gård, del af det større herresæde Landting med fælles ejere indtil Landting i 1800-tallet blev nedrevet, samtidig med at Rydhave oplevede en bygningsmæssig opblomnstring.
Maleri af Rasmus Kruse, Landting o. 1840, før denne smukke herregård blev revet ned. Tilbage er kun dele af voldstedet. 1855-56 opførtes det nuværende stuehus, herunder.
Den ældste del af det nuværende Ryhave fra o. 1500 er den vestre del, nederste del af tårnet, bygget i kampesten. Der er her fundet spor af en vindeltrappe til kælderen og kalkdekorationer fra 1530'erne.
Hovedfløjen, den østre del blev bygget i 1550, muligvis ombygget i 1656 (Malte Sehesteds våbentavle med årstallet) og 1794. Det nuværende udseende fik hovedbygningen ved G. C. Rabens ombygning i 1864.
Nationalmuseet har foretaget undersøgelser i 1956. Den først kendte ejer var grev Albert Albertsen Eberstein som nævnes i en sag om nogle oprørske bønder fra 1314 ved Viborg Landsting. Han havde to sønner, Albert og Ludvig Albertsen von Eberstein, Ludvig ejer af Landting Herefter fulgte andre af samme slægt, også som ejere af Landting, der ligeledes kan dateres til 1300-tallet. Senere nævnes ejere af slægten Banner og Gyldenstjerne. I 1486 erhvervede en Rosenkrantz Rydhave ved et giftermål. Den kendte og ulykkelige kvinde Birgitte Rosenkrantz var af denne slægt. Hun blev gift med Niels Kaas til Tårupgård, men endte som bekendt med at miste hovedet i 1603 efter en dom for blodskam - en affære med nevøen, Gjord Kaas, til hendes afdøde mand. Også Gjord Kaas blev i 1615 fanget i udlandet og henrettet.
Rosenkrantzerne blev senere afløst af slægten Sehested. I 1825 blev Rydhave købt af Viborg Stift og 1828 solgt til nordmanden Peter Bracht. Herefter fulgte C.V.A. Christensen som hurtigt solgte stedet videre til lensgreve dr.phil. Gregers Christian Raben fra Aalholm på Lolland. Han fik tilnavnet ”den gale greve”, vel mest for sine mange ideer, som fx opdræt af importerede avlsfrøer fra Frankrig, men også opdyrkning af hede. Han var velstående og brugte mange penge på at istandsætte Rydhave i den herskabelige, historistiske herregårdsstil, som vi kender i dag. I 1873 blev gården solgt til den sidste adelsmand på Rydhave grev F.V.F. Danneskjold- Samsøe. I 1911 solgte hans enke gården til udstykning.
Under besættelsen holdt en modstandsgruppe til på egnen og der blev nedkastet våben, som blev nedgravet omkring Rydhave. I 1956 blev Rydhave taget i brug som ungdomsskole.
Tilmelding til arrangementet på mail til bestyrelsesmedlem Gunhild Olesen Møller senest torsdag den 10. august.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medbring selv kaffe og stol. Der vil som sædvanlig blive opkrævet entré. Kr. 30.
Adressen er Rydhave Slots Efterskole Holstebrovej 38. 7830 Vinderup.
 

Estvadgård

Den 23. maj kl. 19 fortæller Jytte og Poul Graugård om gårdens historie.
Men vi begynder ved Flyndersø Møller kl. 18.30 på adressen Flyndersøvej 24, Estvad.
Der medbringes kaffe. NB. Flyndersø Mølle er et museum.
Tilmelding til Gunhild Olesen Møller senest 18. maj. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 

Glemte borge i Salling. Tirsdag 21. febr. kl. 19, Brårupgade 18, 7800 Skive.

V. museumsinspektør Turi Thomsen.

 
 
 

Valdemar Atterdag, Margrethe 1. og den jyske adel med særligt henblik på den fra Salling og omegn

Forelæser lektor emeritus dr. phil. Anders Bøgh

 

Foredraget afholdes torsdag 16. marts 2017, kl. 19-21. Skive Bibliotek, Østergade 25, 7800 Skive.

 
Tilmelding og bestilling af bøger om Nr. Vosborg til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest torsdag 09. marts.
Både Valdemar Atterdags og hans datters liv som regenter (1340-1412) var præget af vekslende konflikt og samarbejde med den jyske topadel.
Dennw spillede en væsentlig rolle for at sætte Valdemar på tronen i 1340, men gjorde tre gange oprør mod ham siden uden at kunne få bugt med ham, endsige væsentlige indrømmelser.
Da Margrethe trådte ind på scenen sammen med sin lille søn efter Valdemars død i 1375 var der af forskellige årsager næsten ikke kontakt mellem det meste af den jyske adel og ’Margrethes regime’ de første ca. 10 år. Senere fulgte kontakter af en art, som mange givetvis helst havde været foruden, idet store mængder adelsgods blev fradømt ejerne, hvis de da ikke frivilligt valgte at afstå det til gejstlige institutioner inden. Hvordan hænger alt dette sammen? Og kan vi finde deltagere og ofre med tilknytning til Salling og omegn? Og hvorfor blev der bygget på voldstedet Sallingholm i 1372, som nylige arkæologiske undersøgelser har vist, at der blev?

Arr. af foredraget er Skive Folkeuniversitet og Skive Kulturhistoriske Museumsforening.
 
Der opkræves entre: kr. 50 for medlemmer incl. Kaffe. Pris kr. 75 for ikke medlemmer.
 

Det vil være muligt at bestille og købe 2-bindsværket om Nørre Vosborg til favørpris hos Anders Bøgh, kr. 450. Forlagsprisen er kr. 600.

Billedresultat for margrethe 1 valdemar atterdagBilledresultat for anders bøgh
 

1) Birgit Løsgstrup, Landboreformer, 2) Anders Bøgh, Margrethe 1.

Tirsdag den 1. Nov. 2016, kl. 19, Brårupgade 18, 7800 Skive

 
 
 
 

Den udeblevne revolution – landboreformerne i Danmark 1750 – 1810

Af dr. Phil Birgit Løgstrup. Tidl. arkivar på Statens Arkiver.
Forfatter til bogen, pragtværket Bondens Frisættelse.

Landboreformerne i Danmark i sidste halvdel af der 18. århundrede medførte en gennemgribende ændring af dansk landbrug. Nye jordlove med ophævelse af landsbyfællesskabet og en fuldstændig ændring af det danske landskab. Der skete en overgang fra fæstevæsen til selveje. Der blev udstukket klare regler for det tilbageblevne fæstevæsen. Man kunne jo spørge sig selv hvordan det kunne gæres uden revolution? Landboreformerne var skelsættende og mange af de beslutninger der blev taget dengang har stadig effekt på den måde at nutidens landbrug drives på. Den enevældige konge, Christian 7. var interesseret i reformerne og lyttede til de forskellige interesseorganisationer, senere blev han desværre sindssyg, men det er jo en anden historie. Der blev nedsat forskellig landbokommissioner der arbejdede med udskiftning, hoveri, fæsteordninger, mv.

Der opkræves entre: kr. 50 for medlemmer incl. Kaffe. Pris kr. 75 for ikke medlemmer.

Der er tilmelding til på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 28. oktober.

Arr. på foredraget er Skive Folkeuniversitet og Skive Kulturhistoriske Museumsforening

 

Forelæser Birgit Løgstrup, dr.phil, fhv. arkivchef. Jægersborgvej 1, 9520 Skørping.

Billedresultat for birgit løgstrup

Forelæser lektor emeritus dr. phil. Anders Bøgh

Torsdag 17. nov.. kl. 19, Brårupgade 18, 7800 Skive

Valdemar Atterdag, Margrethe 1. og den jyske adel med særligt henblik på den fra Salling og omegn

Tilmelding og bestilling af bøger om Nr. Vosborg til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest torsdag 10. nov.

Både Valdemar Atterdags og hans datters liv som regenter (1340-1412) var præget af vekslende konflikt og samarbejde med den jyske topadel.
Dennw spillede en væsentlig rolle for at sætte Valdemar på tronen i 1340, men gjorde tre gange oprør mod ham siden uden at kunne få bugt med ham, endsige væsentlige indrømmelser.
Da Margrethe trådte ind på scenen sammen med sin lille søn efter Valdemars død i 1375 var der af forskellige årsager næsten ikke kontakt mellem det meste af den jyske adel og ’Margrethes regime’ de første ca. 10 år. Senere fulgte kontakter af en art, som mange givetvis helst havde været foruden, idet store mængder adelsgods blev fradømt ejerne, hvis de da ikke frivilligt valgte at afstå det til gejstlige institutioner inden. Hvordan hænger alt dette sammen? Og kan vi finde deltagere og ofre med tilknytning til Salling og omegn? Og hvorfor blev der bygget på voldstedet Sallingholm i 1372, som nylige arkæologiske undersøgelser har vist, at der blev?

Arr. af foredraget er Skive Folkeuniversitet og Skive Kulturhistoriske Museumsforening.
 
Der opkræves entre: kr. 50 for medlemmer incl. Kaffe. Pris kr. 75 for ikke medlemmer.

Det vil være muligt at bestille og købe 2-bindsværket om Nørre Vosborg til favørpris hos Anders Bøgh, kr. 450. Forlagsprisen er kr. 600.

Billedresultat for margrethe 1 valdemar atterdagBilledresultat for anders bøgh
 
Tur til Nr. Vosborg

Dette arrangement er aflyst - for få tilmeldinger.

Vi har planlagt et besøg på Nørre Vosborg, hvor der har været et meget spændende tværfagligt samarbejde omkring borgens arkæologi og historie. Kombineret med en bogudgivelse i 2 bind.
Turen bliver søndag 18. sept., hvor vi kan køre i evt. samkørsel i biler fra Museet Havnevej. Ønske om samkørsel med eller uden bil meddeles til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.eller tlf. 61373497. Afgang fra Skive kl. 12, forventet start på foredrag og rundvisning på Nr. Vosborg kl. 13. Vi bestiller her også kaffe m.v. i den stedlige restaurant.
Det er absolut nødvendigt at overholde tilmeldingsfristen, der er 31. august, til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 61373497.
Man kan ved forudbestilling hos Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. få de 2 nyudgivne bind om Nr. Vosborg til favørpris, kr. 450. Men husk, der skal forudbestilles inden 31. august.
Rundviser og foredragsholder vil være lektor emeritus dr. phil., Anders Bøgh, Aarhus Universitet, der også er bidragyder og hovedredaktør på bogværket.
Vi har fået tilsagn fra Anders Bøgh om et supplerende foredrag i Skive i oktober om dronning Margrethe 1. og Niels Bugge til Hald Hovedgård, Nr. Vosborg, Spøttrup m.v. Dette foredrag vil kunne blive en illustration til den historiske baggrund for en hel del af egnens herregårde, herunder også de neden for anførte, især Hald Hovedgård, og de skarpenbergske besiddelser.
Hvis vi ikke har fået tilstrækkelig tilmelding 31. august, bliver turen aflyst.
Pris for deltagelse kr. 125 for ikke-medlemmer, kr. 75 for medlemmer.
 • Besøg på Eskjær
 
 
Aftale med Birger Schütte om besøg på Eskjær Hovedgård torsdag den 9. juni kl. 19.00. Medbring selv kaffe m.v.
Birger Schütte informerer om godsets historie fra 1300-tallet over ombygningen til de nuværende godsbygninger under Mads Hastrup, over slægten Schüttes overtagelse til dagens gods- og landbrugsdrift. Rundvisning i godsets rum og fine beholdninger af malerier, prospekter, møbler m.v. Afslutning i 1300-tals kælderen
Se nærmere omtale af Eskjær Hovedgård.
 • Besøg på Kaas Hovedgård
Aftale med bestyreren Klaus Østergaard på Kaas hovedgård til onsdag den 11. maj kl. 19.00. Adressen er Kåsvej 44. 7860 Spøttrup.
Medbring selv kaffe, stol og fornuftigt fodtøj.
Vi kan ikke komme ind i hovedbygningen, da den er privat og ejes af Færch familien.
Se nærmere omtale af Kaas Kaas Hovedgård i historisk belysning.
 • Luther i kulturhistorisk belysning
Foredrag i Skive Kulturhistoriske Museumsforening, tirsdag 15. marts, kl. 19-21, Brårupgade 18, 7800 Skive.
Torben From, tidl. gymnasielærer,
dansk – kristendom – oldtid - idehistorie,
21 44 51 44, Ahornvænget 34, 7800 Skive.
 
 
Luther er på godt og ondt en af de helt store epokeskabende aktører på historiens scene. Oprørsk og myndig, stejl og dristig igangsætter han processer, der dels fører til en omfattende kirkelig reformation, dels bliver skelsættende for overgangen fra middelalder til nyere tid: En katolsk enhedskultur afløses af blodig europæisk splid, et statisk samfund af en ny dynamik. Frigørelse eller opløsning? Evangelisk frihed eller ny ortodoksi? Under alle omstændigheder har Luther afgørende præget ikke alene vores danske Folkekirke, men også det Europa vi kender i dag. Første del af foredraget vil fokusere på stridsmanden Luther, set på baggrund af sin tid, i konflikt med den katolske kirke, repræsenteret ved paven, og i konflikt med renæssancehumanismen, repræsenteret ved Erasmus af Rotterdam. Hvordan slår reformationen ind i vores lokalsamfund? Anden del af foredraget vil overordnet spore nogle eftervirkninger af Luthers indsats – i europæisk politik, i tysk mentalitetshistorie, i nyere dansk teologi. Afrundet med en overvejelse over den mulige inspiration fra Luther over for den aktuelle udfordring fra islam. Kan måske Luthers to-regiment-lære bidrage til religiøs sameksistens? (2 timer, inkl. pause og spørgsmål?)
 
Mere om reformationen i Danmark: M. Luther, Hans Tausen i Danmark, lokalt i Viborg
Arrangementer 2015
 • 16. juni fra kl. 19 besøg på Kjeldgård i Nordsalling, Arr. Erik Krogh Kristensen, tlf. 97 57 17 91, email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Vroue Toftgård før 1914
 
 
 
Skitse over landsbyfællesskabet før udskiftningen under landboreformerne
 • Besøg på Vroue Toftgård. Onsdag den 20. maj kl. 19.00. Arrangement og tilmelding: Gunhild Olesen Møller, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 97764277 eller 23329210.
I landsbyen Vroue lidt syd for Skive ligger Vroue Toftgård. Gården ejes af Marianne Hauge og Niels Nielsen. Sidstnævnte er 7.generation på gården. Gården er gået i arv fra far til søn. Oprindeligt var gården en fæstegård under Hald Hovedgård. I 1693 kom den under Lundgård. Gården har dog skiftet plads og lå før i det vestlige Vroue, men siden 1815 har den ligget på sin nuværende plads. Vroue bestod dengang af 11 gårde. Vrouetoftgård brændte i 1813 og den lokale præst opfordrede til at flytte gården uden for byen men det fandt konen utrygt på grund af de mange rakkere der færdedes i området og gården blev liggende i byen. Dengang lå jorden spredt og selve gårdsparcellen var kun på ½ td.land. Landsbyen Vroue er speciel ved at der stadig ligger gårde i byen og at der er produktion på gårdene. På Vrouetoftgård er der en svineproduktion. Der er sket mangt og meget i tidens løb og der har været flere byggeprojekter. Det nuværende stuehus er bygget i 1914. På gården er bevaret en ældre kampestensbygning, der har været benyttet som svinestald. Den er ryddet for staldinventar og fungerer som byens forsamlingshus. Til arrangementet bedes I selv medbringe kaffe, som kan indtages i den gamle kampestensbygning.
 • Merete Just fortæller om sin bog Tyskernes Piger, Mandag 19. januar 2015 kl. 19-21, MUSE®UM, Brårupgade 18, 7800 Skive.
Medlemmer gratis adgang, ikke-medlemmer kr. 25. Der serveres kaffe.
 • Torsdag den 12. marts: Foreningen og Folkeuniversitetet har foredrag ved arkivar Asbjørn Romvig Thomsen om udskiftning / landboreformeri i især Nordsalling. Skive Museum, Havnevej kl. 19-21,
Arrangement og tilmelding: Gunhild Olesen Møller, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 97764277 eller 23329210. Entre medlemmer kr. 25, ikke-medlemmer kr. 50. Incl. kaffe.
Hvad betød landboreformerne for almindelige mennesker?

Dette spørgsmål vil arkivar og seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen forsøge at besvare i foredraget, der altså ikke blot vil handle om landboreformerne i slutningen af 1700-tallet generelt, men også mere konkret om, hvordan reformerne påvirkede livsvilkårene for datidens landbobefolkning, som dengang udgjorde 80 % af landets befolkning. Asbjørn Romvig Thomsen vil tage udgangspunkt i sin egen forskning i forholdene i det nordøstlige Salling hen over landboreformperioden, altså fra midten af 1700-tallet og til midten af 1800-tallet - en periode, der ændrede lokalsamfundet og dets organisation fundamentalt, og som medførte store omvæltninger for befolkningen.
Foredraget skal også ses som en optakt til et arrangement den 20. maj hvor foreningen besøger byen Vroue: Denne landsby har stadig flere produktionsgårde beliggende inde i byen, så her er udskiftningen forløbet anderledes end de fleste andre steder.
Arrangementer 2014 
 • Folkeskolen gennem 200 år på Skive egnen.
  Onsdag den 5. november kl. 19.00 på Krydsfelt Skive Havnevej 14
  Fortælling og omvisning i anledning af Krydsfelt Skives særudstilling om skolen gennem 200 år med særlig fokus på Skive egnen, der vises i anledning af jubilæet for Skolelovens vedtagelse i 1814.
   
  I tilknytning til MUSE®UMs udstilling vil formanden for Historisk Samfund Poul Tolstrup fortælle om, hvordan lovbestemmelserne fra 1814 om ”folkeskolen på landet” blev virkeliggjort i Salling og Fjends.
  Ud fra bevarede Skolekommissionsprotokoller fortælles om det tilsyn, de nyoprettede skolekommissioner førte med skoler og de nye loves bestemmelser. Kommissionens fire medlemmer (præsten, herremanden og 2 bønder) besøgte skolen hver måned og afholdt eksamination hvert halve år.
  Foredraget vil belyse de problemer, der mødte kommissionen ved dens visitationer.
  Efter kaffe pausen vil fhv. lærer Eline Juhl vise rundt i udstillingen.
   
  Arr.: Skive Kulturhistoriske Museumsforening og MUSE®UM Krydsfelt Skive
  Entre: 25 kr. for ikke medlemmer 
  Kaffe: 20 kr.
  Alle er velkommen 
Torsdag 25. september, kl. 19-21.
Vi kan parkere og mødes på Krabbesholm Alle 15, hvor forstander Kurt Finsten vil modtage os til den af ham ledede rundvisning.
Rundvisningen vil foregå i og omkring højskolens bygninger. Den tidligere herregård, som nu med udvidelser er en moderne, velbesøgt højskole i historiske rammer, er også en væsentlig del af egnens historie.
Vi vil tage årstiden i betragtning, hvor dagene længes, og tilrettelægge rundvisningen herefter.
Kl. 19.00 Velkomst, hvor der kort orienteres om Krabbesholm godshistorie og godsets byggestil. Vi går en tur, hvor Kurt Finsten vil præsentere de gamle bygninger og de nye, som er kommet til. 
Ca. kl. 20 vil der være kaffepause.
Herefter vil Kurt Finsten give baggrundshistorien for højskolens bygninger, ikke mindst de nye, som er kommet til inden for de seneste år. Det vil ske i Riddersalen med en billedpræsentation. Vi slutter af kl. 21.00.
Tilmelding til Johan Nielsen, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 97 538465 el. 61373497.
Medlemmer gratis adgang, gæster kr. 25. 
Præsentation af bygningerne og deres historie. Vi har fra Skive Kommune fået tilsagn om, at vi kan
o Præsentere de historiske bygninger, borgkøkkenet, Parsbergs bindingsværkslænge og Palæbygningen, den bygningsarkæologiske præsentation v. museumsinspektør Turi Thomsen. Arkitekt Peter Carstens, der er ekspert i bygningsbevaring og restaurering, har lovet at supplere.
o De historiske bygningers tilstand og kommunens planer om vedligehold v. arkitekt og teamleder ved Skive Kommune Justus Clemmensen.
o De historiske bygninger, Skivegård / Skivehus og Skives historie.
o Fri entre for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 25. Kaffe kan købes.
Tilmelding til Johan Nielsen, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 97538465.
Skive Kulturhistoriske Museumsforening invitere hermed til en spændende aften med følgende program:
Kl.19.00   Mødested : P-pladsen ved klosterruinen
Kørselsvejledning: De fleste kommer sikkert ad Hjelmvej fra Mogenstrup – drej til venstre lige før den hvide stråtækte vinkelejendom .
Kl. 19.05 Vandretur ud til klosteret. Ca. 2 km.  For gangbesværede personer vil der være mulighed for transport.  Kaffekurve kan transporteres i bilen.
Kl. 20.00 Ca.  Leif Novrup, Sevel, fortæller klosterets historie
Kl. 20.30 Ca. Den medbragte kaffe nydes, helst i det fri.
Kl. 20.50  Leo Bisgaard fortæller om Stubbekloster og skoven på den anden side af søen.
Kl. 21.00 Afslutning og hjemgang.
Tilmelding til: Erik Krogh Kristensen
Tlf. 97571791/51297201 eller
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 
 • Fur Kirke v. museumsinspektør Turi Thomsen, der vil fortælle om renoveringen af kirketårnet, hvor afdækningen blotlægger ny viden om det senmiddelalderlige tårns opmuringsteknik, udsmykningsmetoder til forskellige tider og hvad vejr, vind og skader på murværk og tag kan fortælle af historier om kirkens liv på Fur. Sct. Mortens Kirke har ifølge kilderne eksisteret siden før 1126. Kirkens ældste dele - apsis, kor og skib - er bygget i romansk stil. Tårnet og våbenhuset er derimod bygget senere, i  sengotisk stil (14 og 1500-årene). Til de ældste dele af kirken er brugt granitkvadre og rødsten. Gennem kirkens knap 900-årige historie er den blevet ombygget og renoveret mange gange. Tirsdag 06. maj 2014 kl. 19-21 i kirken. Tilmelding til JohanNielsen, tlf. 97538465, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Grinderslev Kloster. Rrundvisning starter ved kirken. Kloster og kirke er nævnt første gang i 1176, kun kirken er tilbage af de oprindelige bygninger. Der vil desuden blive rundvisning til Breum Kilde, en helbredende kilde, som formentlig har givet navn til Breum (Kildens Hjem). Der serveres kaffe på Langesgård, tidligere ladegård til Eskjær Hovedgård. Tirsdag 27. maj 2014 kl. 19-21. Tilmelding til Birger Schütte, tlf.97578017, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..       
                                                          
 
"De 5 år", Furvej 9, 7800 Skive - Der kan kun være 20 besøgende pr. gang, så det er nødvendigt at melde sig til senest en uge før besøget. Der bydes på en kop kaffe, og der betales 10 kr. pr. deltager. Tirsdag den 25. februar kl. 19-21.-Tilmelding til Martin Bach-Vilhelmsen, tlf. 97522672, e-post Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – senest 18. februar. Lørdag den 15. marts kl. 14-16. Tilmelding til Erik Krogh Kristensen, senest den 8. marts, tlf. 97571791, e-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Onsdag den 26. marts kl. 19-21. Tilmelding til Per Mouritsen, senest d. 19. marts, tlf. 97572144, e-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Torsdag den 3. april kl. 19-21. Tilmelding til Johan Nielsen, senest d. 27. marts, tlf. 97538465, e-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Museunmsbesøget  vil især fokusere på dagligdagen i Skive under besættelsen.
Læs mere om besættelsestiden i Skive Distrikt, herunder oversigt over hvem, der er registreret som aktive i det lokale modstandsarbejde, oversigt over udvalgte lokale personligheder, oversigt over det lokale modstandsarbejdes geografiske fordeling m.v.
                  
 

Stubber Kloster foredrag 12. januar 2023 kl. 19, AOF Hjalmar Kjems Alle 4, 7800 Skive

 

N Y H E D S B R E V

For

SKIVE KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

Kommende arrangementer:

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes

Mandag den 30. marts 2020, kl. 19.00 på Skive Musikskole, Asylgade 5E, Skive

Er aflyst p. gr. af restriktioner o. Corona, planlægges foreløbigt afholdt 19. april 2020 i stedet 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil museumschef Per Lunde Lauridsen fortælle om Museum Salling.

Herudover er der

Søndag den 19. april 2020 kl. 14.00 på Skive Museum, Havnevej 14, Skive

 

Evt. afholdes her også generalforsamling med efterfølgende foredrag.

Er aflyst, foreløbigt indtil 17. maj 2020.

 

Foredrag af museumschef Per Lunde Lauridsen over emnet:

Herregårdsslagtning siden 1700-tallet – med eksempler fra Skive-egnen.

Entré for deltagelse i mødet er 30 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.

Der er herudover i første halvdel af 2020 vedtaget

Besøg på Resenlund, Strandvejen 9A i Festsalen, Skive, søndag den 17. maj 2020, kl. 15.00

 

 
Carl Niels Jensen Hadrup, fotograf i Skive 1903-1954, foto o. 1906  Som Resenlund præsenteres i dag.

Med følgende program:

Om muligt afholdes her også generalforsamling.

Kl. 15.00      Velkomst i Festsalen

Oplæg om Resenlunds historie ved Niels Mose Thorsted

Kaffe:          Der drikkes kaffe og spises brød, som deltagerne selv medbringer (Husk kop).

Derefter rundvisning af deltagerne, der deles op i 2 hold

 

Der er også mulighed for, at deltagerne kan besøge Glaspusteriet ”Helledie” og Guldsmeden, der begge har til huse på Resenlund.

Entre: Der betales 50 kr. af hver enkelt tilmeldt deltager.

 

Tilmelding til Leo Bisgaard på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller SMS på 20328494.

Årskort til Museum Sallings udstillingssteder.

Dette Nyhedsbrev er vedlagt kontingentopkrævning for året 2020, som venligst bedes betalt inden generalforsamlingen. De, der har betalt kontingent inden generalforsamlingen kan få årskortet udleveret på generalforsamlingen. 

 • I samarbejde med Historisk Samfund for Skive & Omegn planlægges 2 arrangementer o. en tur til Søby Brunkulsmuseum i august, som i foråret indledes med et hertil hørende, relevant foredrag på Skive Museum.
 • Per Lunde Lauridsen, Museum Sallings museumschef vil 19. april kl. 14 på Skive Museum give et oplæg om nogle lokale vinkler på herregårde, bondeplagere og landboreformerne.
 • I efteråret 2020 vil der komme et foredrag om besættelsen, arrangeret af museumsinspektør Anne Birgitte Jessen, foredragsholder Niels Birger Danielsen. SKM og Historisk Samfund medvirker til finansieringen.
Anton Ingersøn Jensen, toldassistent i Skive, Tolstrup Ib Dragheim, tandlæge i Skive Knud Andersen, lærer i Skive Erik Nyemann, stud. jur., kunstmaler, søn af læge K. Nyemann, Skive
Se omtale af disse lokale repræsentanter for modstandsbevægelsen      
 • Lokale perspektiver på skolehistorien. Muligt arrangement efteråret 2020.
   
Arrangementer 2024:
Generalforsamling 2024Mandag 13. maj kl. 19.30 Lensmandsstuen, Byarkivet.
Afholdte arrangementer
   

Foreningen  

   

Søg  

   

SKM medlem  

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening