Billedpræsentation  

Prospekt Skive 1570
På den øverste streamer ses flg.:
  1. Kaas herregård, ejet af Kaas slægten fra før 1459 til 1523, samt fra 1914 til 1923. Maleri fra 1863.
  2. Gl. Skivehus. Palæ-bygningen er ombygget 1896 i to etager. Parsbergs bindingsværkslænge fra 1719 er bygget over et middelalderkøkken.
  3. Krabbesholm, foto fra o. 1900, lige omkring den tid, da "herregården sprængtes i stumper og stykker", og lige før salget af hovedbygningen til højskole i 1907.
  4. Ørslev Klostergouache af Rasmus Kruse fra 1838
  5. Spøttrup Borg.
Desuden er der på forsiden Prospect'er af Skive 1570, 1579. Samt løjtnant du Plats Skive kort fra 1798 - herunder til sammenligning et aktuelt Skive kort. 
   

Reformationen i Danmark, prædiken i kirken på dansk på modersmålet

Indbyggerne i Viborg var så begejstret for at gå i kirke og høre præsten tale dansk, at katolikkerne blev tvunget til at lade Hans Tausen prædike sin nye lutherske tro i deres katolske kirker!

Det blev aftalt at lave en ordning så folk kunne vælge om de ville høre prædikener fra Pavekirken på latin eller om den lutherske tro på dansk i Viborg.

Fra 1529 holdt Hans Tausen lutheranske prædikener ved Sct. Nikolaj kirke i København.

Men allerede i året 1527 tiltviang Viborgs borgere sig adgang til Gråbrødre Klosterets store kirke, og Hans Tausen kunne så også prædike Luthers lære her.

Jørgen Jensen Sadolins reformatoriske skrifter trykkes på dansk i 1528. Den tyske bogtrykker Hans Vingaard åbner Viborgs første trykkeri, der trykker Hans Tausens og hans medhjælper Jørgen Jensen Sadolins reformatoriske skrifter.

Viborgs borgere får kongens tilladelse til at rive byens 12 sognekirker ned og i stedet anvende gråbrødrenes og sortebrødrenes store klosterkirker som sognekirker. Hans Tausen bliver sognepræst ved Gråbrødre Kirke og Jørgen Jensen Sadolin ved Sortebrødre Kirke.

Det var under Hans Tausens ledelse at reformationen blev gennemført i Danmark. I 1536 fik kong Christian den 3. flertallet af de danske katolske bisper arresteret, og fik deres ejendomme beslaglagt. Hermed var vejen banet for den kristne lutherdoms endelige overtagelse som statsreligion i Danmark.

Fra 1538-42 var han lærer for præsterne i Roskilde og var fra 1542 biskop i Ribe. Han oversatte Bibelen til dansk, forfattede en prædikesamling og skrev nogle salmer, hvoraf enkelte stadig findes i salmebogen.

    

   

Nyhedsbrev - kommende arrangementer 2020

Indkaldelse til generalforsamling

den 30. marts 2020 kl. 19.00 
på Skive Musikskole

Onsdag aften på Skive Museum 

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger, på nuværende tidspunkt 61 tilsluttede foreninger, som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her.


 

  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Søg  

   

Login  

Man kan registrere, men i øjeblikket godkendes kun medlemmer af bestyrelsen.

   

Besøgstæller

Vi har 11 gæster og ingen medlemmer online

   

Besøg

I dag313
I alt903598

Gæster IP 3.233.221.149
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening