Nyhedsbrev - kommende arrangementer 2020
GENERALFORSAMLING
AFLYSES i 2020.Årskort for medlemmer, der har betalt kontingent er udsendt ultimo maj 20.

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger, på nuværende tidspunkt 61 tilsluttede foreninger, som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her.


 

  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Søg  

   

Karup Å er ca. 100 km. lang. En række åer løber ved Karup sammen til Karup Å. Fra Karup løber åen mod nordvest og senere fra Hagebro mod nord til Skive, hvor den udmunder i Skive Fjord. Undervejs vokser åen ved tilløb fra bl.a.: Resen bæk. og Sejbæk (Sejbækken). Karup Å er rig på dyr, bl.a. fisk. Der findes havørreder på op til 10 kg., og åen er derfor et yndet sted for lystfiskere. Flere steder er åen uforstyrret og utilgængelig. Her gemmer den sjældne og sky odder sig. Karup er et af de steder i Danmark, hvor der lever en fast bestand af oddere. Odderen kræver et varieret landskab om sit levested. Et vandløb, der bugter sig naturligt gennem landskabet, og som desuden ligger nær en sø, mose eller tørvegrav, er ideelt. Odderen kræver meget plads. Hannens territorium kan omfatte mere end 10 km. vandløb, hvor hunnen kan nøjes med noget mindre. Er der en sø i området, vil hunnen ofte leve der. Generelt knytter de fredningsmæssige interesser ved Karup Å og Kongenshus sig til landskaberne ved isens hovedopholdslinie i den sidste istid, det vil sige områdets karakteristiske morænelandskaber med tunneldale samt hedeslette. Israndslinien fra Engesvang til Skelhøje og derfra over Sejbæk til Hagebro og videre nordpå fremtræder meget markant. Karup Å løber i en bred og som regel kun svagt markeret dal. Den flade hedeslette, som åen løber i, opdeles dog i terrasser af lave skrænter, der f.eks. ses meget tydeligt i Kongenshus Mindepark bl.a. fra Sejbæk-Resen vejen. Disse skrænter er bredder for istidens smeltevandsflod.

   

Besøgstæller

Vi har 14 gæster og ingen medlemmer online

   

Besøg

I dag166
I alt982271

Gæster IP 52.54.53.222
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening