Billedpræsentation  

Prospekt Skive 1570
På den øverste streamer ses flg.:
  1. Kaas herregård, ejet af Kaas slægten fra før 1459 til 1523, samt fra 1914 til 1923. Maleri fra 1863.
  2. Gl. Skivehus. Palæ-bygningen er ombygget 1896 i to etager. Parsbergs bindingsværkslænge fra 1719 er bygget over et middelalderkøkken.
  3. Krabbesholm, foto fra o. 1900, lige omkring den tid, da "herregården sprængtes i stumper og stykker", og lige før salget af hovedbygningen til højskole i 1907.
  4. Ørslev Klostergouache af Rasmus Kruse fra 1838
  5. Spøttrup Borg.
Desuden er der på forsiden Prospect'er af Skive 1570, 1579. Samt løjtnant du Plats Skive kort fra 1798 - herunder til sammenligning et aktuelt Skive kort. 
   

Siden sidste generalforsamling maj 2014 har der i SKIVE KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING været afholdt 5 bestyrelsesmøder samt 12.06.2014 et fællesmøde med de øvrige venneforeninger under Muse®um. Der har desuden været afholdt møde med formanden for Udvalget for Teknik & Miljø, et møde med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. Et møde med Byplanudvalget er planlagt / afholdt.

 

Konstituering: Formand, næstformand, kasserer, referent, webmaster.

Arrangementer: 1. Præsentation af Muse®ums kulturhistoriske samling v. museumsinspektør Anne Birgitte Jessen, 2. Stubber Kloster, Stubbergård v. Leif Novrup og Leo Bisgård, 3. præsentation af  Gl. Skivehus v. Justus Clemmensen, 4. Krabbesholm v. forstander Kurt Finsten, 5. Folkeskolen gennem 200 år på Skive egnen v. Poul Tolstrup, 6. Merete Just om sin bog Tyskernes Piger, 7. Foreningen og Folkeuniversitetet foredrag ved arkivar Asbjørn Romvig Thomsen om udskiftning / landboreformeri i især Nordsalling, 8. . Kommende i efteråret: 1. Krabbesholm, Stubber Kloster.

Venneforeningsmødet 12.06.14. Der er i de små faglige museumsforeninger ønske om at bibeholde tilknytning til et sted. Krydsfelt er for diffust. Der er modstand / betænkelighed ved at skulle give en del af kontingentet (kontingentforhøjelse) for adgang til de øvrige museumsforeningers område(r). Et repræsentantskab med reel indflydelse vil være i orden. Problem, om alle interesser kan tilgodeses i dette repræsentantskab.

Hjemmeside: Foreningen, museerne, Limfjordslandets historie, integreret med de kulturhistoriske museers samlinger.

Gl. Skivehus: Er uløseligt forbundet med Skives historie, Kong Valdemars Jordebog 1231, kongelev, borgkøkkenet fra 1300-tallet, købstadsprivilegier bekræftes i 1326.

Hed oprindeligt Skiuegarthæ / Skivegård indtil velsagtens o. 1400 (Nygaards sedler, 1407-1516)

Krongods indtil 1661. Ringe vedligehold, skjulte fejl og mangler, stærkt forfaldent.

Garizim: Nedrevet uden diskussion, intet § 14 forbud.

Østergade 6a: Skolen fra 1852. Nedrivningsansøgning blev først (ulovligt) udskudt i 6 mdr., så § 14 forbud, der straks efter ophævedes. Forsinkende klage til Natur- og Miljøklagenævnet, der blev afvist.

Roslev Vandtårn: Fra 1912, ombygget i 1932. Lokalt forsøg på etablering af udsigtstårn. Endte i Økonomiudvalget med påtegning om høj bevaringsværdi. Ikke i Kulturatlas (endnu). Besluttet nedrevet.

Museumsbyggeri. Oplæg og kommentar fra Jan Tapdrup.

   

Nyhedsbrev - kommende arrangementer 2020

GENERALFORSAMLING

AFLYSES i 2020.
Arrangementer er p.t. aflyst.
Lokalhistoriske emner i virtuel præsentation:

Årskort for medlemmer, der har betalt kontingent er udsendt ultimo maj 20.

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger, på nuværende tidspunkt 61 tilsluttede foreninger, som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her.


 

  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Søg  

   

Login  

Man kan registrere, men i øjeblikket godkendes kun medlemmer af bestyrelsen.

   

Besøgstæller

Vi har 18 gæster og ingen medlemmer online

   

Besøg

I dag242
I alt967224

Gæster IP 18.206.187.81
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening