Søg  

   

Der indkaldes til årets generalforsamling onsdag d. 20. april kl. 19-21, Elbygningen, Brårupgade 18, 7800 Skive.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fredede og bevaringsværdige bygninger i Skive Kommune.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 6. Indkomne forslag fra medlemmer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Museumsinspektør René Lyng Sylvestersen vil orientere om planerne for bygningen på Havnevej, museumsbyggeriet.
 10. Morten Lyngkjær Jensen orienterer om resultaterne af de arkæologiske udgravninger i Salling
 11. Medlemsadgang til andre museumsforeninger, orientering om årskortet.
 12. Kontingent, budget.
 13. evt

 Desværre er et bestyrelsesmedlem, Martin Bach-Vilhelmsen afgået ved døden. Suppleant Lilli Lund indtræder på denne bestyrelsesplads. Der skal således vælges en ny suppleant.

Der er i år 2 bestyrelsespladser på valg. Men desuden bliver Johan Nielsens plads i bestyrelsen ledig, da Johan Nielsen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i år.

M.v.h. Johan Nielsen, fungerende formand

   
Årskort for medlemmer, der har betalt kontingent er udsendt ultimo maj 21.
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her.
GENERALFORSAMLING Er aflyst 2020.


 

  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening