Nyhedsbrev - kommende arrangementer 2020
GENERALFORSAMLING
AFLYSES i 2020.Årskort for medlemmer, der har betalt kontingent er udsendt ultimo maj 20.

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger, på nuværende tidspunkt 61 tilsluttede foreninger, som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her.


 

  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Søg  

   
De første ejere af Jungetgård har været slægten Skeel, der omtales fra o. 1400.
Man kan endnu se rester af Herman Skeels byggeri fra 1548, den vinkelformede hovedbygning med de kamtakkede gavle.
Der er et stokværk med og et uden kælder. Hovedbygningens vestfløj fra 1781 blev ved en istandsættelse i 1924 nedrevet.
En af Skeel ejerne, Albret Skeel var en formentlig ganske udmærket administrator, men et overordentlig hidsigt gemyt. Blev han vred, gik han over til våbenledsaget håndgribeligheder, og han blev i 1609 dømt til døden for at have stukket en modpart ned under et retsmøde. Og dette var blot en enkelt ud af flere lignende sager.
I midten af 1600-tallet nåede Jungetgård sin største udstrækning, 530 tdr. htk. bøndergods under Hans Steensen Bille, heraf hovedgårdens 48 tdr. htk.
Som stort set alle andre herregårde blev Jungetgård udstykket fra starten af 1900-tallet, hvorunder også avlsbygningerne blev revet ned.
  
   

Besøgstæller

Vi har 15 gæster og ingen medlemmer online

   

Besøg

I dag114
I alt976382

Gæster IP 34.239.167.74
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening