Der indkaldes til årets generalforsamling onsdag d. 20. april kl. 19-21, Elbygningen, Brårupgade 18, 7800 Skive.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fredede og bevaringsværdige bygninger i Skive Kommune.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 6. Indkomne forslag fra medlemmer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Museumsinspektør René Lyng Sylvestersen vil orientere om planerne for bygningen på Havnevej, museumsbyggeriet.
 10. Morten Lyngkjær Jensen orienterer om resultaterne af de arkæologiske udgravninger i Salling
 11. Medlemsadgang til andre museumsforeninger, orientering om årskortet.
 12. Kontingent, budget.
 13. evt

 Desværre er et bestyrelsesmedlem, Martin Bach-Vilhelmsen afgået ved døden. Suppleant Lilli Lund indtræder på denne bestyrelsesplads. Der skal således vælges en ny suppleant.

Der er i år 2 bestyrelsespladser på valg. Men desuden bliver Johan Nielsens plads i bestyrelsen ledig, da Johan Nielsen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i år.

M.v.h. Johan Nielsen, fungerende formand

   
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening