Der vil på årets generalforsamling være indlæg om museets virke ved museumschef Per Lunde Lauridsen.
Aftenen indledes med rundvisning på Skive Musikskole og med indlæg ved musikskoleleder Anja Brejner Højgaard om skolens virksomhed og Skive som Musikkens By.
Også musikinteresserede ”ikke medlemmer” er velkomne til at deltage.
I løbet af aftenen vil der være en kaffepause.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Foredrag med Niels Birger Danielsen om Modstandskampen i Jylland d. 30. september kl. 19  på Skive Museum. 

Niels Birger Danielsen: Den jyske modstandskamp 

Samlet set var modstandskampen i Jylland - især jernbanesabotagen og efterretningsvæsenet - vigtigst i det sidste halvandet år af krigen. Danmarks Frihedsråd blev anerkendt som den politiske ledelse for frihedskampen, men på det operationelle plan gik der et skarpt skel ved Storebælt, og Frihedsrådet havde næsten ingen indflydelse på den praktiske modstandskamp i Jylland. Den langvarige og bitre kompetencestrid mellem Toldstrup og oberstløjtnant Vagn Bennike, der var modstandsbevægelsens Jyllands-leder, vil også blive omtalt under foredraget. 
 
Niels Birger Danielsen har skrevet flere bøger om Besættelsen, bl.a. serien Modstand 1-3. Bind 4 udkommer senere på året.
I henhold til foreningens vedtægter § 6 skal der hvert år afholdes generalforsamling inden d. 1. juni. 

Dagsorden iflg. vedtægterne, herunder formandens og kassererens beretninger, nyvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen har besluttet, at det i medfør af pandemien med coronavirus og heraf følgende myndighedsforanstaltninger

ikke vil være muligt at afholde årets generalforsamling.

Denne force majeure situation er ikke forudset i foreningens vedtægter.

  • Derfor fortsætter bestyrelsen sit arbejde et år mere uden nyvalg for de to medlemmer, der skulle have været på valg i 2020.
  • Formandens beretning udsendes med mail og lægges her på hjemmesiden.
  • Der vil også på generalforsamlingen i 2021 blive fremlagt to års reviderede regnskaber til godkendelse, da dette års regnskab kun bliver kort kommenteret i formandsberetningen.
  • Vi afventer mulighederne for at kunne afholde arrangementer i 2020. Men vi vil løbende lægge lokalhistoriske indslag ind på hjemmesiden som en midlertidig kompensation.
  • Der vil på generalforsamlingen i 2021 blive fremsat forslag til vedtægtsændringer, der vil kunne tage højde for en situation som den, der har gjort det nødvendigt at aflyse årets generalforsamling.

På bestyrelsens vegne,

Gunhild Olesen Møller, formand 

 

N Y H E D S B R E V

For

SKIVE KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

 

Kommende arrangementer:

 

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes

Er aflyst, foreløbigt udsat til afholdelse sammen med arrangement 17. maj 2020 

Mandag den 30. marts 2020, kl. 19.00 på Skive Musikskole, Asylgade 5E, Skive

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil museumschef Per Lunde Lauridsen fortælle om Museum Salling.

 

Herudover er der

Søndag den 19. april 2020 kl. 14.00 på Skive Museum, Havnevej 14, Skive

Evt. også afholdelse af generalforsamling her, samme tid, samme sted, samme foredrag 

Er aflyst, generalforsamling er foreløbigt udsat til 17. maj

Foredrag af museumschef Per Lunde Lauridsen over emnet:

Herregårdsslagtning siden 1700-tallet – med eksempler fra Skive-egnen.

 

Entré for deltagelse i mødet er 30 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.

 

Der er herudover i første halvdel af 2020 vedtaget

Besøg på Resenlund, Strandvejen 9A i Festsalen, Skive, søndag den 17. maj 2020, kl. 15.00

Evt. afholdes her også generalforsamling

 

 
Carl Niels Jensen Hadrup, fotograf i Skive 1903-1954, foto o. 1906  Som Resenlund præsenterer sig i dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med følgende program:

Kl. 15.00      Velkomst i Festsalen

Oplæg om Resenlunds historie ved Niels Mose Thorsted

Kaffe:          Der drikkes kaffe og spises brød, som deltagerne selv medbringer (Husk kop).

Derefter rundvisning af deltagerne, der deles op i 2 hold

 

Der er også mulighed for, at deltagerne kan besøge Glaspusteriet ”Helledie” og Guldsmeden, der begge har til huse på Resenlund.

 

Entre: Der betales 50 kr. af hver enkelt tilmeldt deltager.

 

Tilmelding til Leo Bisgaard på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller SMS på 20328494.

 

Årskort til Museum Sallings udstillingssteder.

Dette Nyhedsbrev er vedlagt kontingentopkrævning for året 2020, som venligst bedes betalt inden generalforsamlingen. De, der har betalt kontingent inden generalforsamlingen kan få årskortet udleveret på generalforsamlingen.

 

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig med ledsager til åbning af

udstillingen

Det legede jeg med

Søndag den 1. december kl. 15.00

Glyngøre Kulturstation

Museumstorvet 7, 7870 Glyngøre

 

Udstillingsåbning ved Formidlings- og forskningskoordinator

Elisabeth Barfod Carlsen.

 

Museet er vært ved et let traktement.

 

Udstillingen “Det legede jeg med” er et udsnit af det legetøj, som

blev fundet frem i de kolde og mørke vinterdage. Der er legetøj fra

de sidste 100 år og en fortælling om, hvordan legetøj ofte afspejlede

den udvikling, som samfundet gennemgik. I udstillingen er legetøjet

hentet frem fra MUSEUM SALLINGs samlinger, men privatpersoner

har også udlånt deres bedste eje fra barndommen.

 

Udstillingen vises i perioden 1. - 24. december 2019

og 8. - 16. februar 2020.

 

Med venlig hilsen

MUSEUM SALLING

 

 

 

 

 

Åbningstider:

1. december kl. 15

2. - 23. december kl. 14-17

24. december kl. 10-12

8. - 16. februar kl. 12-16

 

GLYNGØRE

KULTUR

STATION

Museumstorvet 7 - 7870 Glyngøre

www.museumsalling.dk


 

 

 

Underkategorier

   
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening