Beretning Skive Kulturhistoriske Museumsforening 28. april 2019. Sted: Marineforeningen.
V. Fmd. Gunhild Olesen Møller 
 
Den 30. april 2018 afholdt Skive Kulturhistoriske Museumsforening generalforsamling på Skive Bibliotek.
Formanden Erik Krogh Kristensen aflagde beretning.
Kontingentet blev besluttet skulle være uændret kr. 150 for enkeltmedlemmer, kr. 200 for en husstand og kr.250 for en institution.
Erik Krog Kristensen ønskede ikke genvalg. Efterfølgende var der genvalg til Gunhild Olesen Møller og nyvalg til Johan Nielsen, som tidligere havde været formand for bestyrelsen, men ikke ønskede at få den post igen. Men dog godt ville indtræde i bestyrelsen igen.
Der var også genvalg til suppleanterne Birger Schütte og Børge Nielsen-Boe, samt revisorerne Torben Andersen og Niels Mortensen.
 
Aftenen sluttede med at museumsleder Inge Kjær Kristensen fortalte om udbygningen af museet og renoveringen på Havnevej. Byarkivet var flyttet ind og i september 2018 åbnes museet.
Samme aften var der repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samvirke, som vi jo så var afskåret fra at deltage i.
 
Den 29. maj afholdt foreningen konstituerende møde. Der skulle så findes en ny formand og det blev undertegnede Gunhild Olesen Møller, Leo Bisgaard Andersen blev genvalgt som næstformand og Per Mouritsen genvalgt som kasserer. Derud over har bestyrelsen bestået af Else Marie Aagaard og Johan Nielsen, der på smukkeste vis tager sig af hjemmesiden. Jeg synes foreningen har en meget fin hjemmeside og det er helt Johans fortjeneste. Johan bidrager også med mange historiske artikler.
Per Mouritsen tager sig af trykningen og udsendelse af nyhedsbrevene. Der kommer som regel 2-3 per år.
 
Bestyrelsen har holdt yderligere tre møder i beretningsperioden. Museumsleder Inge Kjær Andersen deltager i møderne, når det er muligt og har beredvilligt stillet sit kontor i Rønbjerg til rådighed for foreningen. Bestyrelsen er fint opdateret på museets forhold. Bestyrelsen kommunikerer indbyrdes på e-mail, men især om praktiske ting i forbindelse med arrangementer. De store linjer lægges i fællesskab på bestyrelsesmøderne.
 
Årets arrangementer.
Den 8. maj 2018 besøgte foreningen Ørslevkloster Arbejdsrefugium. Det var et fantastisk spændende arrangement, men desværre med ret få deltagere. Garry Kayes viste rundt. Gunhild havde sørget for det praktiske og omkring annoncering.
Den 13. juni var vi på byvandring med byarkiver Niels Mortensen. Vi blev gjort opmærksomme på bygningsmæssige detaljer og historien gang. Der er virkelig meget at fortælle. Jeg har deltage i de ture nogle gange og hver gang er der nye ting der bliver fremhævet. Denne aften var emnet museumshistorien i Skive og alle de planer der havde været for museet gennem tiderne.
 
Den 22. august var foreningen på Herregården Bustrup under postnummeret Spøttrup. Her fik vi en indføring i dels historien, men især den nyere benyttelse om en del af Tvind Skolerne. En tidligere forstander Erling Grønlund viste rundt og vi så de mange velrenoverede lokaler i de tidligere staldbygninger. Den medbragte kaffe indtog vi i elevernes spisestue. Jeg havde også her sørget for det praktiske.
 
Den 4. september havde foreningen et velbesøgt arrangement på Skive Bibliotek med 34 betalende detagere. Torben From fortalte om bogen Under Isen, der udkom i november 2017. Bogen er illustreret af Jens Kristian Kjærgaards naturfotos, og Finne Haves og Henrik Schell Andersens malerier, samt forfatteren Knud Sørensens digte. Det var Leo Bisgaard, der havde taget sig af det praktiske denne aften. Det samme gjaldt det næste arrangement, hvor Leo havde fået ideen til et besøg på Hotel Skivehus. Søndag den 28. oktober under titlen Skives Vugge. Fra Kongs-borg til Hotel. Der var tilmelding, men der dukkede flere op, så vi var op mod 90 deltagere, så der blev behov for flere stole, men alle fik kaffe. Hotelværtinde Lisbeth Thor Straten fremviste hotellet og Johan Nielsen tog sig af det historiske fra 1400 tallet og fremefter.
 
Den 13. marts 2019 besøgte foreningen Hancock Bryggerierne og denne gang var det Else Marie Aagaard der havde taget sig af det praktiske. Der deltog 18 denne aften. Først var der en gennemgang af bryggeriet og herefter var der mulighed for at smage på de forskellige produkter.
Den 27. marts 2019 havde vi et fællesarrangement med Historisk Samfund for Skive og Omegn på Skive Bibliotek i regi af Folkeuniversitetet. Det var et foredrag om den lokale mentalitetshistorie og det var Johan Nielsen der havde forestået det praktiske. Foredrage blev belyst ud fra litterære kilder af lektor emeritus Per Dahl fra Aarhus og forfatter Knud Peder Jensen fra Fur. Det var to interessante oplægsholdere og der deltog vel omkring 50 i foredraget.
 
Foruden ovennævnte har et eller flere bestyrelsesmedlemmerne også deltaget i andre møder.
Foreningen er medlem af Kulturelt Samråd.
Den 24. januar 2019 havde Kulturelt Samråd kulturcafe på Pulsen i Balling og for nylig den 9. april var der repræsentantskabsmøde.
Den 4. marts afholdt Inge Kjær et møde for foreningsformænd for at informere om hvordan man skulle gebærde sig ved arrangementer i de nye lokaler på Havnevej.
Her den 25. april 2019 var der Forårskur for venneforeningerne på Skive Seminarium.
 
Lørdag den 15. september 2018 var der indvielse og af Skive Museum på Havnevej. Snoreklip og hvad dertil hører.
Fredag den 18. januar 2019 var der indvielse af det nye magasin i Rønbjerg. Det var den eneste gang at det var åbent for offentligheden.  Begge indvielser var meget velbesøgte. Det vidner om en stor folkelig opbakning. Vi bestyrelsesmedlemmer har fulgt planerne gennem flere år og det har været en stor glæde at det er lykkedes. Forleden holdt jeg for rødt lys i lyskrydset ved museet. Bygningen tager sig rigtig flot ud efterrenoveringen. Bøgen var sprunget ud og græsplænen var fin grøn.
 
Vedrørende økonomien har vi i regnskabsåret et lille underskud på kr. 2.332, 27. Det er selvfølgelig altid bedre at have overskud, men jeg synes vi har fået meget ud af pengene og skaffet medlemmerne mange gode oplevelser. Vi vil ligesom de fleste andre foreninger gerne have flere medlemmer. Vi synes at det er et godt tilbud at oven i sit medlemskab får man også mulighed for at besøg de andre afdelinger af Museum Salling.
 
Fremtiden: Vi er i gang med at planlægge et foredrag om skolehistorie i efteråret 2019.
 
Slutteligt vil jeg sige tak til Museum Salling for den gode service vi får som støtteforening og især tak til Inge Kjær og de medarbejdere der servicerer os med Nyhedsbreve, mv. Tak til medlemmerne for at I støtter op om vores arrangementer og gentegner jer som medlemmer. Tak til Skive Folkeblad og Midt på Ugen.
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for jeres villighed til at påtage jer opgaver og jeres mange ideer til nye arrangementer. Det er ikke dem alle der bliver til noget. Tak for samværet og hyggelige møder. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer alle.
 
   

Søg  

   
aflyst 2020.
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her. Nyhedsbrev72, 2021.
 
  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Besøg

I dag126
I alt1131101

Gæster IP 44.200.171.74
   

Vi har 193 gæster og ingen medlemmer online

© Skive Kulturhistoriske Museumsforening