Billedpræsentation  

Prospekt Skive 1570
På den øverste streamer ses flg.:
 1. Kaas herregård, ejet af Kaas slægten fra før 1459 til 1523, samt fra 1914 til 1923. Maleri fra 1863.
 2. Gl. Skivehus. Palæ-bygningen er ombygget 1896 i to etager. Parsbergs bindingsværkslænge fra 1719 er bygget over et middelalderkøkken.
 3. Krabbesholm, foto fra o. 1900, lige omkring den tid, da "herregården sprængtes i stumper og stykker", og lige før salget af hovedbygningen til højskole i 1907.
 4. Ørslev Klostergouache af Rasmus Kruse fra 1838
 5. Spøttrup Borg.
Desuden er der på forsiden Prospect'er af Skive 1570, 1579. Samt løjtnant du Plats Skive kort fra 1798 - herunder til sammenligning et aktuelt Skive kort. 
   

Der indkaldes til årets generalforsamling onsdag d. 20. april kl. 19-21, Elbygningen, Brårupgade 18, 7800 Skive.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fredede og bevaringsværdige bygninger i Skive Kommune.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 6. Indkomne forslag fra medlemmer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Museumsinspektør René Lyng Sylvestersen vil orientere om planerne for bygningen på Havnevej, museumsbyggeriet.
 10. Morten Lyngkjær Jensen orienterer om resultaterne af de arkæologiske udgravninger i Salling
 11. Medlemsadgang til andre museumsforeninger, orientering om årskortet.
 12. Kontingent, budget.
 13. evt

 Desværre er et bestyrelsesmedlem, Martin Bach-Vilhelmsen afgået ved døden. Suppleant Lilli Lund indtræder på denne bestyrelsesplads. Der skal således vælges en ny suppleant.

Der er i år 2 bestyrelsespladser på valg. Men desuden bliver Johan Nielsens plads i bestyrelsen ledig, da Johan Nielsen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i år.

M.v.h. Johan Nielsen, fungerende formand

   

Nyhedsbrev - kommende arrangementer 2020

Indkaldelse til generalforsamling

den 30. marts 2020 kl. 19.00 
på Skive Musikskole

Onsdag aften på Skive Museum 

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger, på nuværende tidspunkt 61 tilsluttede foreninger, som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her.


 

  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Søg  

   

Login  

Man kan registrere, men i øjeblikket godkendes kun medlemmer af bestyrelsen.

   

Besøgstæller

Vi har 19 gæster og ingen medlemmer online

   

Besøg

I dag82
I alt903704

Gæster IP 34.226.244.70
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening