Billedpræsentation  

Prospekt Skive 1570
På den øverste streamer ses flg.:
 1. Kaas herregård, ejet af Kaas slægten fra før 1459 til 1523, samt fra 1914 til 1923. Maleri fra 1863.
 2. Gl. Skivehus. Palæ-bygningen er ombygget 1896 i to etager. Parsbergs bindingsværkslænge fra 1719 er bygget over et middelalderkøkken.
 3. Krabbesholm, foto fra o. 1900, lige omkring den tid, da "herregården sprængtes i stumper og stykker", og lige før salget af hovedbygningen til højskole i 1907.
 4. Ørslev Klostergouache af Rasmus Kruse fra 1838
 5. Spøttrup Borg.
Desuden er der på forsiden Prospect'er af Skive 1570, 1579. Samt løjtnant du Plats Skive kort fra 1798 - herunder til sammenligning et aktuelt Skive kort. 
   
Der indkaldes til generalforsamling i Støtteforeningen for Skive Museum
Torsdag 08. maj 2014 kl. 19-22, Krydsfelt Skive, Havnevej 14, Skive.

Generalforsamlingen indkaldes og afholdes i henhold til gældende vedtægters § 6 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.
 3. Orientering om de kulturhistoriske aktiviteter inden for Muse®um i Skive.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 5. Forslag til nye vedtægter. Det er nødvendigt, at vi tilpasser os de nye Muse®um navne. Vedtægsforslaget kan ses på foreningens hjemmeside, og betyder først og fremmest, at vi foreslår navneskifte til ”Skives Kulturhistoriske Museumsvenner”.
 6. Fastsættelse af kontingent, herunder drøftelse af budget.
 7. Indkomne forslag fra medlemmer.
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 9. Valg af revisorer.
 10. Evt.

Hvis medlemmer har forslag til dagsordenen, vil det være praktisk, at de(t) er fremsendt skriftligt i forvejen. I formandens beretning vil der bl. a. blive lagt op til diskussion af situationen omkring Gl. Skivehus og den potentielle nedrivning af en af byens bevaringsværdige bygninger, Garizim.

Foreningen har indkøbt et antal eksemplarer af Rud Kjems’ netop udkomne bog om Hjalmar Kjems. Bogen vil blive uddelt til foreningens medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen.

Vel mødt, på bestyrelsens vegne, Johan Nielsen

 

 

   

Nyhedsbrev - kommende arrangementer 2020

GENERALFORSAMLING

AFLYSES i 2020.
Arrangementer er p.t. aflyst.
Lokalhistoriske emner i virtuel præsentation:

Årskort for medlemmer, der har betalt kontingent er udsendt ultimo maj 20.

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger, på nuværende tidspunkt 61 tilsluttede foreninger, som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her.


 

  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Søg  

   

Login  

Man kan registrere, men i øjeblikket godkendes kun medlemmer af bestyrelsen.

   

Besøgstæller

Vi har 15 gæster og ingen medlemmer online

   

Besøg

I dag241
I alt967223

Gæster IP 18.206.187.81
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening